POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

I. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal
În conformitate cu cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) nr.679/2016, ne angajăm să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.
Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă oferi serviciile noastre hoteliere.
Politica de Confidențialitate descrie categoriile de date cu caracter personal, pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens.
În același timp, Politica noastră de Confidențialitate detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții.

II. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal
ACA SRL este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor face obiectul domeniului principal de activitate vanzarea si distributia de tigla metalica, aceesorii din tigla metalica si sisteme pluviale din otel.

III. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
ACA SRL prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le oferiți prin intermediul formularului de rezervare de pe site-ul www.aca-mobila.ro sau atunci când vă prezentați la sediul nostru situat in Str. Oituz, Nr. 12:

– informații de contact, cum ar fi, numele dumneavoastră, numărul de telefon, adresa de e-mail

sau

– numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate (carte de identitate sau pașaport) in vederea realizarii facturilor proforme/fiscale;

IV. Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
ACA SRL colectează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
1. prin intermediul formularului de contact de pe site-ul www.aca-mobila.ro;
2. prin intermediul datelor furnizate la sediul nostru situat in strada Oituz, nr 12;
3. prin orice alt mijloc mobil de furnizare a datelor in vederea realizarii unei comenzi ferme;
4. în momentul în care treceți prin dreptul unei camera video care face parte din sistemul video de supraveghere;

V. Colectarea datelor cu caracter personal ale minorilor
ACA SRL – NU colectează datele cu caracter personal ale minorilor.

VI. Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
1. Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
2. Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
3. Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
4. Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
5. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale ACA SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.
6. În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.
7. În cazul în care v-ați dat consimțământul prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, în orice moment puteți să vă retrageți acest consimțământ printr-un mesaj la adresa de e-mail acamex@gmail.com sau să ne contactați la numărul de telefon 0744-656565, sau să ne transmiteți o solicitare scrisă la adresa Str. Oituz, Nr. 12, Slatina, Judetul Olt, Romania;
8. Consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat;

VII. În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal
Vă folosim datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri:
1. oferirea de solutii tehnice, produse din catalog, eliberarea unor contracte de prestari servicii si facturi fiscale;
2. gestionarea sau administrarea relației de afaceri a dumneavoastră sau a organizației dumneavoastră cu ACA SRL, inclusiv servicii de procesare a plăților, contabilitate, facturare și încasare;
3. respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor, obligații de verificare a conformității sau de înregistrare) în conformitate cu legislația din Romania care ar putea include verificări automate ale datelor dumneavoastră de contact sau alte informații pe care ni le furnizați cu privire la identitatea dumneavoastră;
4. protejarea securității prin sistemele IT și de comunicare, sistemul de supraveghere video pentru prevenirea și detectarea amenințărilor de securitatea fraudelor sau a altor activități infracționale sau rău intenționate;
5. vă asigurăm că ACA SRL nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopuri legate de marketing;
6. de asemenea vă asigurăm că web site-ul nostru nu folosește module cookie’s;

VIII. Partajarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
ACA SRL vă poate partaja datele cu caracter personal la solicitarea organelor judiciare în conformitate cu legislația în vigoare;

IX. Păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal
ACA SRL a implementat măsuri organizatorice și tehnice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedura noastră internă pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre electronice de date cu caracter personal sau în format tipărit.

X. Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate
ACA SRL la solicitarea dumneavoastră vă poate transfera datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în țări care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016.

XI. Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail, numărul de telefon sau dacă doriți să anulați o comanda, puteți să ne anunțați printr-un e-mail la acamex@gmail.com

XII. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
ACA SRL a implementat măsuri organizatorice și tehnice de eliminare sau ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal furnizate în momentul efectuării unei comenzi sau atunci când ati folosit formularul de contact.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate dar nu mai devreme de 5 ani pentru datele cu caracter personal furnizate pe suport de hârtie prin intermediul fișei de client, respectiv 2 ani pentru datele cu caracter personal înregistrate în programul de gestionare a clientilor.

Înregistrările sistemului de supraveghere video nu sunt reținute în sistem mai mult decât termenul prevăzut de lege.

XIII. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
1. aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la persoana dumneavoastră pentru datele pe care le deținem;
2. aveți dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
3. puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal
4. aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.

Dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus puteți să vă adresați cu un e-mail la adresa acamex@gmail.com
Este posibil să vă solicităm să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui act de identitate valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

XIV. Actualizări ale acestei politici de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a actualize și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.

Prezenta Politică de confidențialitate a fost redactată la data de 16.05.2018